Méně navštěvovaným a poněkud skrytým sousedem Skógafossu je Kvernufoss, který se nachází v malé rokli za regionálním muzeem Skógar. Neexistují žádné zřejmé značky, natož parkovací místa. Jen jsme prošli branou a přes nějakou zemědělskou půdu za muzeem, dokud jsme nenašli soutěsku. V době, kdy se zdálo, že tolerují těch pár turistů, kteří si tam našli cestu, věci mohou být jiné, ale doufejme, že nejsou. Možnost vidět a ocenit vodopád v relativním klidu a pohodě z něj udělala ten nejlepší vodopádový zážitek. V létě je také možné se za vodopády projít.Méně navštěvovaným a poněkud skrytým sousedem Skógafossu je Kvernufoss, který se nachází v malé rokli za regionálním muzeem Skógar. Neexistují žádné zřejmé značky, natož parkovací místa. Jen jsme prošli branou a přes nějakou zemědělskou půdu za muzeem, dokud jsme nenašli soutěsku. V době, kdy se zdálo, že tolerují těch pár turistů, kteří si tam našli cestu, věci mohou být jiné, ale doufejme, že nejsou. Možnost vidět a ocenit vodopád v relativním klidu a pohodě z něj udělala ten nejlepší vodopádový zážitek. V létě je také možné se za vodopády projít.

© 2017 - 2022 Islandbezcestovky.cz