Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oxarárfoss

Öxarárfoss je vodopád ležící v národním parku Þingvellir na jihozápadním Islandu. Vodopád Oxararfoss je známý tím, že je filmovým místem v hitovém televizním seriálu Game of Thrones. Je také známá svou speciální geologií. Vodopád vytvořený člověkem leží na okraji hraniční linie mezi severoamerickými a euroasijskými tektonickými deskami.

oxararfoss

Během zimy se Öxarárfoss stává fantastickým místem pro fotografii. Zmrazená kaskáda v kombinaci s ledovým pozadím Almannagjo vytváří opravdovou zimní říši divů.

2.5
Tento vodopád je pěkný a fotogenický, zejména v zimě, kdy se kolem něj tvoří sníh a led, ale buďte opatrní, protože skály poblíž mohou být velmi kluzké.

Leave a Comment

0.0/5